WITAMY NA OFICJALNEJ STRONIE KANCELARII

 

Adwokat, prawnik,- Starogard/Pruszcz Gdański, Gdańsk

Oferujemy Państwu szeroki wachlarz usług obejmujący wszystkie najważniejsze dziedziny prawa, starając się przy tym zapewnić sprawną i rzetelną obsługę prawną. Naszej pomocy na rynku usług prawniczych udzielamy już od wielu lat i od zawsze na wysokim poziomie, prowadząc każdą z powierzonych nam spraw w sposób profesjonalny i kompleksowy. Wychodzimy na wprost wszystkim oczekiwaniom naszych klientów, co pozwala nam uzyskać zadowolenie z wykonanej przez nas pracy. Mamy przy tym przejrzysty i niezmienny dla klienta sposób odpłatności za wykonane usługi.

Zaufało nam już wiele klientów, w tym znani przedsiębiorcy, spółki prawa handlowego, urzędy oraz organizacje pożytku publicznego. Z uwagi na szeroką specjalizację prawną naszej Kancelarii, klienci powierzali nam wszystkie swoje sprawy prawne, tj. w szczególności cywilne (o zasiedzenie, zachowek, zapłatę, nabycie spadku, unieważnienie umowy i inne), rodzinne (o rozwód, alimenty, kontakty z dziećmi, władzę rodzicielską i inne), pracownicze (w sprawie o wynagrodzenie za pracę, odwołania od wypowiedzenia umowy o pracę, ustalenia istnienia stosunku pracy i inne), administracyjne (w przedmiocie transportu, podatków, prawa budowlanego, rolnego) czy karne (o prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości lub po użyciu alkoholu, oszustwa, znęcanie i inne). Wysokie kompetencje, kwalifikacje i doświadczenie przekładają się na naszą szeroką ofertę świadczonych usług.

Pomoc prawną kierujemy do osób fizycznych, zarówno nieprowadzących działalności gospodarczej, jak i będących przedsiębiorcami, a także do osób prawnych i jednostek organizacyjnych bez osobowości prawnej. Usługi wykonywane są na najwyższym poziomie, rzetelnie, merytorycznie, terminowo, z nastawieniem na ochronę interesów klientów. Informujemy na bieżąco naszych zleceniodawców w sprawach prowadzonych dla nich postępowań. Wyjaśniamy przy tym wszystkie pojawiające wątpliwości prawne.

Prowadzimy postępowania i świadczymy pomoc prawną na terenie całego kraju, w tym głównie na terenie apelacji gdańskiej, w szczególności  Gdańska i Pruszcza Gdańskiego, oraz wszystkich innych pobliskich miejscowości.

Adwokat, prawnik,- Starogard/Pruszcz Gdański, Gdańsk

Sporządziliśmy już kilkanaście tysięcy pism procesowych i udzieliliśmy setki porad prawnych. Prowadziliśmy sprawy cywilne, gospodarcze, karne, administracyjne, rodzinne, pracownicze i inne. Spory sądowe toczyliśmy przeciwko potężnym instytucjom finansowym, jak również sprawach przeciwko organom administracji publicznej wspomaganym przez urzędy państwowe. Kancelaria prawna udziela również pomocy osobom, które zawarły umowy kredytów denominowanych i indeksowanych do walut obcych, szczególności do franka szwajcarskiego i euro.

Nasz prawnik może udzielić pomocy prawnej,  w sprawach toczących się przed sądami powszechnymi, tj. sądami rejonowymi, okręgowymi i apelacyjnymi oraz przez wojewódzkimi sądami administracyjnymi, Naczelnym Sądem Administracyjnym, Trybunałem Konstytucyjnym oraz Sądem Najwyższym. Klientów reprezentujemy również w sprawach o przestępstwa, przestępstwa karno-skarbowe i wykroczenia, przed organami ścigani, w szczególności w toku postępowań prowadzonych w prokuraturze i na policji.

Zapewnimy obronę na każdym etapie postępowania karnego. W przypadku osób pokrzywdzonych nasz prawnik udzieli pomocy zarówno poprzez przygotowywanie pism, przy których obowiązuje przymus adwokacko-radcowski, jak również w toku zainicjowanej nimi sprawy. Naszych klientów reprezentowaliśmy również w postępowaniach dyscyplinarnych dotyczących funkcjonariuszy publicznych. Adwokat udzieli zatem pomocy przy wszelkich przewinieniach dyscyplinarnych. Prowadzimy również postępowania przed organami administracji publicznej, czyli zarówno przed centralnymi i terenowymi organami administracji państwowej, jak i również przed organami jednostek samorządu terytorialnego. Pomocy prawnej udzielamy w szczególności w sprawach prowadzonych wobec organów gminy, powiatu i województwa oraz zwierzchnika zespolonej administracji rządowej w województwie, czyli wojewody. Udzielamy pomocy prawnej we wszystkich sprawach toczących się w urzędach służących do obsługi powyższych organów.

Nasi prawnicy przygotowują pisma wszczynające postępowania sądowe i administracyjne, w tym również pisma w toczących się już sprawach sądowych i administracyjnych, czyli tzw. pisma procesowe oraz w sprawach na etapie przed sądowym, czyli tzw. pisma przed sądowe. Adwokat z naszej Kancelarii ma również potwierdzone certyfikatami kompetencje mediatora, co daje możliwości rozwiązania sporów w sposób polubowny bez konieczności wszczynania postępowań sądowych, w przypadku zainteresowania takim zakończeniem sprawy przez klienta.

Wszystkie nasze usługi świadczone są na zasadzie pełnej poufności. Zapewniamy profesjonalną pomoc prawną w rozsądnej cenie.

Zapraszamy do kontaktu z Kancelarią