Sprawy
gospodarcze

Radca prawny – Starogard Gdański, Pruszcz GdańskiKancelaria prawna zawiera w swojej ofercie usługę reprezentowania przedsiębiorców w postępowaniach gospodarczych. Oferujemy możliwość skorzystania z naszych usług prawnych jednorazowo, jak również poprzez zapewnienie stałego wsparcia ze strony Kancelarii i jej prawników.

Nasza oferta obejmuje sporządzenie pism wszczynających postępowania sądowe, jak również prowadzenie postępowania sądowego poprzez pierwszą i drugą instancję, jak również ściągnie należności w postępowaniu egzekucyjnym. Oferujemy również kompleksową usługę prawną obejmującą przeprowadzenie przez naszych prawników wszystkich wymienionych wyżej działań, poprzez przeprowadzenie całego postępowania sądowego i wszystkich składających się na nie czynności procesowych, do czasu wyegzekwowania zasądzonych roszczeń. Umożliwiamy dochodzenia roszczeń w postępowaniu nakazowym, upominawczym, w tym w elektronicznym postępowaniu upominawczym.

Przygotowujemy umowy prawa handlowego, statuty, regulaminy oraz zasady ładu korporacyjnego. Sporządzamy pozwy, zażalenia, apelacje, sprzeciwy i zarzuty od nakazów zapłaty. Adwokat reprezentuje naszych klientów w postępowaniach upadłościowych i naprawczych. Zakładamy, przekształcamy, łączymy i likwidujemy podmioty prawa gospodarczego.

Udzielamy również naszego wsparcia w zakresie obrotu prawnego instrumentami finansowymi.

Kancelaria Adwokacka prowadzi także obronę przedsiębiorców w postępowaniach karnych w sprawie przestępstw gospodarczych i innych czynów karalnych związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą. Swoje usługi oferujemy również wobec osób pokrzywdzonych w związku z obrotem gospodarczym.

 

Sprawy gospodarcze – adwokat, prawnik, kancelaria prawna, radca prawny – Pruszcz Gdański