Sprawy
cywilne

Prawnik – Gdańsk, Starogard Gdański, Pruszcz Gdański

Kancelaria zapewnia kompleksowe przeprowadzenie wszystkich zleconych jej prawnikom postępowań cywilnych. W przypadku, gdy załatwienie sprawy wymaga wszczęcia nie tylko jednego postępowania,

adwokat zapewnia pomoc prawną przy obsłudze prawnej wszystkich niezbędnych procesów. Spadkobiercy poprzez naszą Kancelarię mogą uzyskać potwierdzenie nabycia spadku, a następnie dokonać ewentualnego podziału majątku wspólnego małżonków, podziału spadku między spadkobierców, jak również wyegzekwowania uzyskanego majątku oraz dochodzenia przysługującego im zachowku. Wierzycielom zapewniamy dochodzenie ich należności od wezwania do zapłaty dłużnika, przez całe postępowanie sądowe i egzekucję komorniczą.

Oferujemy również uzyskiwanie nowych praw, jak również ustalenie istnienia stosunków prawnych i praw. Podważamy przy tym ważność zawartych umów, jak również poszczególnych ich postanowień. Udzielamy także pomocy konsumentom wprowadzonym błąd przy zawieraniu umów kupna-sprzedaży.

Prowadzimy także między innymi spory o odszkodowania i zadośćuczynienia.  Kancelaria umożliwia swoim klientom uzyskanie rekompensaty za uszczerbek na zdrowiu w wyniku wypadków. Przedmiotem prowadzonych przez prawników kancelarii spraw są rozgraniczenia nieruchomości, zniesienia współwłasności oraz ogłoszenia upadłości konsumenckiej.

W kancelarii pomoc prawną również uzyskają osoby poszkodowane w wyniku błędów lekarskich oraz pokrzywdzeni w wyniku przestępstwa. Prowadzimy spory o odszkodowania i zadośćuczynienia. Kancelaria prawna umożliwia swoim klientom uzyskanie także rekompensaty za uszczerbek na zdrowiu w wyniku wypadków i innych nieszczęśliwych zdarzeń.

Przed sądem okręgowym prowadzimy spory o ochronę dóbr osobistych, w szczególności nazwiska, wizerunku, tajemnicy korespondencji, nietykalność mieszkania. Podważamy na zlecenie klienta ważność wszelkich testamentów, darowizn i innych umów, także sporządzonych u notariusza.

Prowadzimy spory sądowe przeciwko bankom i innym instytucjom finansowym, w szczególności udzielamy pomocy tzw. frankowiczom w sprawa umów kredytów denominowanych i indeksowanych do franka szwajcarskiego, a także euro i innych walut obcych.

Prawnik z kancelarii zajmie się również prowadzeniem postępowań sądowych przeciwko organom rentowym, czyli jednostkom organizacyjnym Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, w szczególności w sprawach o przyznanie emerytur, rent i innych świadczeń.

W miarę potrzeb naszych klientów przygotowujemy również osobno pisma przedsądowe, umowy prawa cywilnego, pisma procesowe, w tym w szczególności: wezwania do zapłaty, pozwy, wnioski, sprzeciwy i zarzuty od nakazów zapłaty, zażalenia, apelacje oraz skargi kasacyjne.

 

Sprawy cywilne – adwokat, prawnik, kancelaria prawna, radca prawny – Pruszcz Gdański