Skarszewy


Zapraszamy do odwiedzenia naszej Kancelarii w centrum miasta Skarszewy. Kancelaria położona jest kilka metrów od urzędu miasta. Przy Kancelarii znajduje się darmowy parking. Blisko Kancelarii położony też przystanek autobusowy i dworzec kolejowy.

 

Kancelaria prawna – sprawy karne

Zajmujemy się sprawami karnymi, karno-skarbowymi i wykroczeniowymi. Oferujemy usługi prawne adwokata podejrzanym i oskarżonym o popełnienie przestępstwa, osobom obwinionym, skazanym i pokrzywdzonym. Nasza oferta obejmuje także pomoc na etapie składania zeznań, poprzez zapewnienie prawidłowego jego przebieg. Oferujemy także pomoc nieletnim przed sądem rodzinnym w sprawach dotyczących popełnienie czynów karalnych. Dochodzimy należnych odszkodowań dla niesłusznie skazanych, aresztowanych i zatrzymanych.

 

Kancelaria prawna – sprawy cywilne

Zapewniamy profesjonalne usługi prawne we wszystkich rodzajach spraw cywilnych. Prawnik z Kancelarii udzieli pomocy na każdym etapie postępowania. Nasza oferta obejmuje kompleksową pomoc prawną w postępowaniu spadkowym, o podziału majątku i dział spadku. Prowadzimy sprawy o odszkodowania i zadośćuczynienia. Oferujemy także pomoc w uzyskaniu odszkodowania w wyniku błędów lekarskich, a także rekompensaty za uszczerbek na zdrowiu w wyniku nieszczęśliwych zdarzeń.

 

Kancelaria prawna – sprawy administracyjne

Zakres usług kancelarii prawnej zawiera także reprezentację klientów w postępowaniach toczących się przed organami rządowymi i samorządowymi, jak również przed sądami administracyjnymi. Zapewniamy reprezentację ze strony adwokata do ostatniej instancji. Oferujemy pomoc w zrekompensowaniu konsekwencji przewlekle toczących się postępowań. Kancelaria prawna zapewnia przygotowanie także wszelkich pism w toku toczących się spraw.

 

Kancelaria prawna – sprawy rodzinne

Oferujemy pomoc prawną w sprawach rodzinnych prowadzonych przez sądy rejonowe, okręgowe i apelacyjne. Zapewniamy pomoc adwokata w sprawach o rozwód, separację i alimenty. Jako kancelaria prawna świadczymy usługi prawne w postępowaniach dotyczących kontaktów z dziećmi, adopcji i uprowadzenia dziecka. Nasz prawnik udzieli pomocy także w postępowaniach dotyczących nieletnich mających na celu ustalenie, czy istnieją okoliczności świadczące o demoralizacji nieletniego lub czy nieletni popełnił czyn karalny.

 

Kancelaria prawna – sprawy pracownicze

Reprezentujemy interesy klientów w sprawach karnych związanych ze stosunkami pracowniczymi. Prawnik z naszej Kancelarii udzieli pomocy w uzyskaniu odszkodowania w przypadku niezgodne z prawem rozwiązania umowy o pracę, chorób zawodowych, mobbingu i dyskryminacji pracownika. Zakres naszych usług obejmuje także przygotowywanie umów o pracę, umów o zakazie konkurencji oraz kontraktów i regulaminów.