Sprawy
rodzinne

Radca prawny – Starogard Gdański, Pruszcz GdańskiW sprawach rodzinnych zapewniamy naszym klientom kompleksową obsługę prawną obejmującą uzyskanie wszystkich niezbędnych rozstrzygnięć sądów. Dotyczy to zarówno prawomocnych wyroków kończących sprawę, jak również postanowień wydanych w toku prowadzonych postępowań .

W przypadku spraw o rozwód lub separację adwokat pomoże w uzyskaniu rozwiązania małżeństwa przez sąd lub orzeczenia separacji, jak również poprzez ustalenie w tym samym postępowaniu alimentów i kontaktów z dziećmi, a następnie prowadzenia odrębnego postępowania o podział majątku wspólnego małżonków oraz egzekucję alimentów z majątku zobowiązanego. Oferujemy także pomoc prawną w sprawach o unieważnienie małżeństwa i o stwierdzenie nieistnienia małżeństwa. Prowadzimy też osobno spory o zasądzenie alimentów, obniżenie alimentów, podwyższenie alimentów oraz o uchylenie obowiązku alimentacyjnego. W przypadku, gdy ustalone zostały przez sąd kontakty z dzieckiem, które nie są realizowane, zapraszamy do kontaktu celem odwrócenia zaistniałej sytuacji. Adwokat z Kancelarii zajmie się również sprawą uprowadzenia dziecka.

Nasza Kancelaria Prawna oferuje również pomoc w zakresie ograniczenia lub pozbawienia władzy rodzicielskiej. Na nasze usługi można też liczyć w przypadku postępowań dotyczących adopcji, ustalenia ojcostwa, zaprzeczenia ojcostwa,  ustalenia macierzyństwa, zaprzeczenia macierzyństwa,  uznania dziecka oraz unieważnienia uznania dziecka. Obsługę prawną klienci uzyskają także w sprawach o ustalenie rodziny zastępczej, opieki i kurateli.

Nasz adwokat zapewnia pomoc w postępowaniach w sprawach dotyczących nieletnich, które prowadzi sąd rodzinny, gdy nieletni wykazuje przejawy demoralizacji lub dopuścił się czynu karalnego.

W trakcie prowadzonych spraw zawsze zapewniamy stałe wsparcie oraz doradztwo prawne przez cały czas trwania postępowania przed sądem.

 

Sprawy rodzinne – adwokat, prawnik, kancelaria prawna, radca prawny – Pruszcz Gdański