Kontakt

Pruszcz Gdański
ul. Chopina 2
83-000 Pruszcz Gdański
tel. 883 886 064
Gdańsk
ul. Strzelecka 7B
80-803 Gdańsk
tel. 694 330 130

 

  Imię i nazwisko:
  E-mail:
  Tel.:
  Treść wiadomości:     

  Administratorem danych osobowych jest adwokat Łukasz Kret, adres: 83-000 Pruszcz Gdański, ul. Żwirki i Wigury 2. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b, f  Rozporządzenia  Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (Dz. Urz. UE. L 119 z 4 maja 2016), dla celów prowadzenia korespondencji, realizacji umowy. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże konieczne do prowadzenia korespondencji. Przysługuje Państwu prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, przenoszenia, uzyskania kopii, ograniczenia ich przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz  prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzenia korespondencji, realizacji umowy oraz przewidziany przepisami prawa okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Odbiorcami danych osobowych mogą być dalsi pełnomocnicy, a także podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również  w formie profilowania oraz nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej .

   

  Kancelaria Prawna –  Pruszcz Gdański – adwokat, prawnik, radca prawny