Polityka prywatności

§ 1

Informacje ogólne

 
 1. Pliki cookies to dane informatyczne przechowywane w urządzeniu końcowym użytkownika strony internetowej.

 2. Administratorem cookies jest Kancelaria Adwokacka Łukasz Kret Adwokat, ul. Żwirki i Wigury 2, 83-000 Pruszcz Gdański.

 

§ 2

Rodzaje plików cookies

 
 1. Pliki cookies niezbędne do poprawnego korzystania ze strony internetowej.

 2. Pliki cookies poprawiające wydajność strony internetowej.

 3. Pliki cookies umożliwiające dostarczenie użytkownikowi strony internetowej poszukiwanych przeze niego informacji.

 4. Pliki cookies przechowywane w urządzeniu końcowym użytkownika strony internetowej do czasu opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej).

 5. Pliki cookies przechowywane w urządzeniu końcowym użytkownika strony internetowej przez określony czas lub do momentu ich usunięcia przez użytkownika.

 

§ 3

Wykorzystywane pliki cookies

 
 1. Pliki cookies są wykorzystywane wyłączeniu w celu dostosowania zawartości strony internetowej do preferencji użytkownika oraz tworzenia anonimowych statystyk służących poprawieniu funkcjonalności strony internetowej.

 2. Pliki cookies nie są wykorzystywane do identyfikacji tożsamości użytkownika strony internetowej oraz do zbierania informacji poufnych z urządzeń końcowych.

 

§ 4

Kontrola plików cookies

 
 1. Użytkownik może dokonać ograniczenia dostępu plików cookies do urządzenia końcowego lub całkowicie ten dostęp zablokować poprzez dokonanie odpowiednych zmian w przeglądarce internetowej.

 2. Dokonanie zmian ograniczających dostęp plików cookies do urządzenia końcowego może mieć wpływ na niektóre funkcje dostępne na stronie internetowej.

 

§ 5

Kontakt

  Wszelkie zapytania dotyczące polityki prywatności prosimy kierować na adres e-mail kancelaria@adwokatkret.pl.

Administratorem danych osobowych jest adwokat Łukasz Kret, adres: 83-000 Pruszcz Gdański, ul. Żwirki i Wigury 2. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b, f  Rozporządzenia  Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (Dz. Urz. UE. L 119 z 4 maja 2016), dla celów prowadzenia korespondencji, realizacji umowy. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże konieczne do prowadzenia korespondencji. Przysługuje Państwu prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, przenoszenia, uzyskania kopii, ograniczenia ich przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz  prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzenia korespondencji, realizacji umowy oraz przewidziany przepisami prawa okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Odbiorcami danych osobowych mogą być dalsi pełnomocnicy, a także podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również  w formie profilowania oraz nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej .