Sprawy
pracownicze

Adwokat – Gdańsk, Starogard Gdański, Pruszcz Gdański

Usługi prawne oferowane przez Kancelarię obejmują sprawy z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Prawnik z Kancelarii świadczy usługi prawne w dochodzeniu roszczeń przed sądami pracy. W szczególności prowadzimy sprawy o

zapłatę wynagrodzenia niewypłaconego za wykonaną pracę i nadgodziny, o ekwiwalenty za urlop pracowniczy, o bezskuteczność wypowiedzenia stosunku pracy, o przywrócenie do pracy i przywrócenie poprzednich warunków pracy i płacy, jak również spory sądowe dotyczące kar porządkowych i świadectw pracy. Nasi prawnicy zajmują się też postępowaniami o ustalenie stosunku pracy oraz dotyczących klauzul zakazu konkurencji. Oferujemy pomoc, której adwokat udzieli w uzyskaniu odszkodowania w przypadku wystąpienia nieuzasadnionego lub naruszającego przepisy prawa wypowiedzenia oraz rozwiązania stosunku pracy, z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, z tytułu dyskryminacji pracownika oraz stosowania wobec niego mobbingu.

Przygotowujemy odwołania od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i reprezentujemy klientów przed sądami w sprawach wywołanych wniesionymi odwołaniami.  Prowadzimy przed sądem pracy i ubezpieczeń społecznych postępowania, których przedmiotem są zaskarżone decyzje  wojewódzkich zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności.

Przygotowujemy również dla Państwa umowy o pracę, kontrakty menadżerskie, umowy o zakazie konkurencji, regulaminy pracy i wynagradzania.

Adwokat z naszej Kancelarii reprezentuje także klientów w sprawa karnych związanych z nawiązanymi stosunkami pracowniczymi. Prowadzimy postępowania o przestępstwa przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, w szczególności, gdy nastąpiło złośliwe lub uporczywe naruszanie praw pracownika, jak również w przypadku wystąpienia narażenia życia albo zdrowia pracownika.

 

Sprawy pracownicze – adwokat, prawnik, kancelaria prawna, radca prawny – Pruszcz Gdański