Sprawy
karne

Bronimy Państwa interesów w sprawach karnych i karno-skarbowych przed organami ścigania oraz w toku postępowań sądowych. Działamy w imieniu podejrzanych, oskarżonych i pokrzywdzonych. Prowadzimy postępowania w sprawie nieletnich. Dochodzimy należnych odszkodowań za niesłuszne skazanie, tymczasowe aresztowanie i zatrzymanie. Prowadzimy między innymi sprawy dotyczące stalkingu, gróźb karalnych, zniesławienia, znieważenia, pobić, oszustw, posiadania narkotyków, wypadków i kolizji drogowych, prowadzenia pojazdów pod wpływem alkoholu lub narkotyków. Reprezentujemy interesy skazanych w postępowaniu wykonawczym. Przygotowujemy zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Oferujemy także nasze usługi w zakresie sporządzania pism procesowych, w tym zażaleń, apelacji i skarg kasacyjnych.