Sprawy
gospodarcze

Prowadzimy dla Państwa spory sądowe dotyczące działalności gospodarczej. Przygotowujemy umowy prawa handlowego, statuty, regulaminy, zasady ładu korporacyjnego.

Reprezentujemy naszych klientów w postępowaniach upadłościowych i naprawczych. Zakładamy, przekształcamy, łączymy i likwidujemy podmioty prawa gospodarczego.

Udzielamy również naszego wsparcia w zakresie obrotu instrumentami finansowymi.