Sprawy
cywilne

Oferujemy Państwu pomoc Kancelarii w zakresie dochodzenia należności pieniężnych, uzyskiwania nowych praw, jak również w sprawach dotyczących ustalenia istnienia stosunków prawnych i praw. Prowadzimy dla Państwa między innymi spory o odszkodowania i zadośćuczynienia,  sprawy o rozgraniczenie nieruchomości, sprawy o ogłoszenie upadłości konsumenckiej,  sprawy o zachowek, sprawy o stwierdzenie nabycia i dział spadku, sprawy o ochronę dóbr osobistych, w szczególności nazwiska, wizerunku, tajemnicy korespondencji, nietykalność mieszkania. Podważamy ważność testamentów i darowizn. Prowadzimy spory sądowe przeciwko bankom i innym instytucjom finansowym.

W miarę potrzeb naszych klientów przygotowujemy również osobno pisma przedsądowe, umowy prawa cywilnego, pisma procesowe, w tym w szczególności: pozwy, wnioski, zażalenia, apelacje oraz skargi kasacyjne.