Sprawy
administracyjne

Reprezentujemy interesy naszych klientów przed organami administracji rządowej oraz organami samorządu terytorialnego. Oferujemy również naszą pomoc w przypadku postępowań sądowych toczących się przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym. Na życzenie naszych klientów przygotowujemy wnioski, zażalenia, odwołania, skargi oraz skargi kasacyjne.

Nasze usługi obejmują także między innymi prawo transportowe, prawo nieruchomości oraz prawo cudzoziemców.